Финансиране по проекти
Финансиране по проекти

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: Хибискус Тату ООД, ЕИК 203526872, договор № BG16RFOP002-2.073-0812-C01

Обща стойност:10 000лв., от които 8 500лв. европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020г.

Край: 23.09.2020г.