За нас

Общи условия за ползване

Моля, внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт/мобилно приложение. Ако използвате този уебсайт/мобилно приложение се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт/мобилно приложение!

1 Общи условия

  1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат взаимоотношенията и имат обвързваща сила на договор между „Хибискус Тату“ ООД, („Продавач“) и потребителите във връзка с онлайн продажби на стоки („Продукт/и”) от каталога в електронния  магазин („е-магазин”) и използването на услугите и ресурсите в  нашия уебсайт с адрес (URL) www.hibiscus-bg.com („Уебсайт”).
  2. С достъпа, разглеждането, регистрацията, покупката на продукт или използването по какъвто и да е начин на уебсайта и неговите услуги, потребителите потвърждават, че са запознати и приемат тези условия, включително с Политиката за поверителност и други писмени условия, публикувани в уебсайта. Законни права на потребителите няма да бъдат засегнати от тези условия
  3. Приемането и съгласието с настоящите ОУ е задължително условие за използването на уебсайта и за валидни поръчки и сделки през е-магазина. С приемането на настоящите ОУ, вие изрично се съгласявате да се информирате за промените и ако след влизането в сила на нова версия на ОУ продължите да използвате ефективно уебсайта, ще се счита, че сте съгласни с условията на последната актуална версия. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме тези ОУ и всички приложими условия по всяко време, за да предложим нови услуги или във връзка с промени в приложимото законодателство.
  4. „Хибискус Тату“ ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул “Мария Луиза” No26,; вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203526872, телефон за контакт 0896866707, email: hibiscustattoo@abv.bg

2 Достъп. Регистрация

  1. Услугите на уебсайта и е-магазина са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори. С приемането на ОУ, потребителят декларира, че е пълнолетен и дееспособен за сключване на договори.
  2. Поръчки за покупка на продукти от е-магазина могат да изпращат регистрирани и нерегистрирани потребители. След първа поръчка е-магазина изпраща email за създаване на профил, ако желаете.
  3. Регистрирайки се с потребителски профил, потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма и да актуализира информацията в своя профил. Продавачът си запазва правото да откаже достъп до услугите, да отхвърли искане за потребителска регистрация или да закрие профил в случай, че посочената информация е фалшива, невярна, неточна или непълна или ако се установи, че през този профил се извършват измами във връзка с уебсайта или услугите или ако потребителят извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия, или са извършени закононарушения.  Потребителят е единствено отговорен за всички и всякакви действия, извършени през профила му, включително, но не само при неоторизиран достъп на трети лица до профила или при злоупотреба с потребителски данни и трябва да ни уведоми незабавно за всяко неоторизирано използване на паролата и профила.
  4. С регистрацията на потребителски профил и с покупката на стоки в е-магазина, потребителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат събирани и обработвани от Продавача по електронен път, при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на сайта. Потребителят има право на достъп и корекция на собствените си лични данни, въведени при ползване на електронния магазин на Продавача . Всички предоставени от Потребителя лични данни се обработват и съхраняват от страна на Продавача в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.
  5. Потребителят се съгласява, че информацията, която се изпраща по мейл включително, но не само за статуса на неговите поръчки, за доставка на поръчка, рекламни съобщения и кампании, промоции, бюлетини, новини и всяка друга информация, която по наша преценка е полезна и подходяща, няма да се счита за непоискано търговско съобщение, съгласно чл.6 от Закона за електронната търговия. В случай, че потребителят не желае да получава търговски съобщения, трябва изрично да заяви желанието си за това като ни изпрати мейл на електронния адрес, посочен в контактната информация за връзка с нас.

3 Характеристика на услугите

 1. Услугите, които уебсайтът предоставя са: продажба на стоки в интернет чрез онлайн поръчки в е-магазин. Услугите и продуктите са такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите на уебсайта се използват по ваше желание, на собствен риск и отговорност за избора на всеки продукт и за съответствието му с вашите очаквания по отношение на неговия вид, функционалност и предназначение.
 2. За всяка стока, представяна в е-магазина, е посочена цената, основните ѝ характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на информиран избор при покупката на продукта. Уебсайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. Някои имена, стоки, модели и друга информация за стоки се публикуват на aнглийски език, когато с превода може да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката или няма общоприета еднозначна терминология на български език.
 4. Публикуваните в сайта снимки са примерни, възможни са минимални разлики с оригиналните продукти. Снимките имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на продуктите. Продавачът не гарантира, че закупените стоки ще отговарят на очакванията на купувача. Допълнителна информация за продуктите е дадена в описанието и спецификацията за всеки продукт.
 5. Продавачът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени, като си запазва правото да прекрати или ограничи  продажбата на всеки продукт по всяко време и по свое усмотрение.

4 Цени

 1. Цените на продуктите в е-магазина са дадени в български лева (BGN) и са крайни, с включени в тях всички данъци и такси, дължими по закон.  Те НЕ включват разходите за доставката. Цените на продуктите са валидни до датата, посочена в е-магазина или до последващата им промяна. Потребителят е длъжен да заплати цената, посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
 2. При допуснати технически грешки в публикуването на уебсайта или при изчерпани наличности продавачът има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 3. Намалената цена е посочена редом до старата цена, която е зачертана. Ние си запазваме правото да променяме обявените в уебсайта цени, без задължение за предварително уведомяване.
 4. Покупката на продукт е свързана със задължение за плащане. Преди да изпратите вашата поръчка, вие ще получите цялата информация за крайната цена, която трябва да заплатите.

5 Поръчки. Договор за дистанционна продажба

5.1. Поръчка

 1. За да се изпълни поръчка за покупка на продукт/и е необходимо да посочите точна и вярна информация за доставка, точен адрес за доставка или адрес на удобен за вас куриерски офис. Изберете начин на плащане и ще получите мейл-потвърждение от нас, че поръчката ви е приета за обработка и изпълнение. Преди да изпратите вашата поръчка, вие имате възможност да прегледате съдържанието на кошницата с избрани за покупка продукти и да направите промени във вида или броя на продуктите. С бутона или символа за отказ можете да се откажете от един или от всички продукти от кошницата. След преглед и окончателен избор на продуктите в кошницата, можете да изпратите поръчката до нас за изпълнение с бутона за потвърждаване на поръчка.
 2. С поръчката на продукт/и през е-магазина потребителят изразява изрично съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от българския Закон за защита на потребителите.
 3. Всяка изпратена поръчка от вас подлежи на изрично приемане и одобрение за изпълнение от наша страна чрез изпращането на мейл-потвърждение или с телефонно обаждане от наш оператор. Договорът за дистанционна продажба ще се счита за сключен от момента на получаване на мейл за потвърждение, с който ви уведомяваме, че поръчката ви е приета за изпълнение и се обработва за изпращане или с потвърждение по телефона.
 4. Ние си запазваме правото да откажем изпълнението на определена поръчка поради различни причини, които могат да бъдат изчерпване на продукт, затруднения за доставка до определен регион, неоторизирано плащане на поръчката и други.

5.2. Плащания

 1. Наложен платеж (плащане в брой при доставка). Плащането е на цялата стойност на вашата поръчка (стойност на продуктите + транспорт) и се заплаща в български лева, директно на куриера или в посочения офис на куриерската фирма при получаване на пратката.
 2. По банков път:

  Първа Инвестиционна Банка

  IBAN: BG39FINV91501016494046 BGN

  SWIFT: FINVBGSF

  Име на бенефициент: Хибискус Тату ООД

  Адрес на бенефициент: гр.Русе, ул.“Мария Луиза“ 26

 3. Плащане Онлайн чрез дебитна или кредитна карта посредством VPOS терминал

  Важно: При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

5.3. Доставка

 1. Разходите по доставката се добавят към крайната цена на всяка поръчка и се посочват в изпратен от нас мейл потвърждение за приета поръчка. Транспортните разходи се определят от условията на куриерските фирми, ангажирани с доставката. С изпращането на потвърждение за поръчка, вие се съгласявате да заплатите цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи. Продавачът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително потребителя.
 2. По изключение, крайният срок за доставка може да се удължи по независещи от нас причини. За всяко забавяне в изпълнението на поръчката ще ви бъде съобщено от нас с мейл или телефонно обаждане от оператор.
 3. При невъзможност за доставка в разумен срок можете да избирате между следните възможности: а) да се откажете (в писмен вид) от поръчкатa или б) да приемете предложения нов срок за доставка.  При избор на първата опция заплатените суми се възстановят до 14 дни, считано от датата на отказа.
 4. Във всички случаи на извънредни обстоятелства във връзка с изпълнението на дадена поръчка, наш оператор ще се свърже с вас, за да ви предостави информация за най-удачния за вас вариант на доставка.

6 Отказ и право на връщане

 1. Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за физически лица-потребители.
 2. Ако отказът от покупка е направен след като поръчката вече е предадена на куриер, приложими са условията за връщане по-долу:Купувачът има право, без да дължи неустойка и без да посочва причина, след като уведоми Продавача  за решението си чрез попълване и изпращане на формуляра “Връщане на стока” да върне един или всички продукти от поръчката в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на продуктите при следните условия:а) Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен, с оригиналната опаковка и с всички аксесоари, без повреди и с ненарушен търговски вид, с етикети, които са непокътнати и с документите, които го придружават; б) Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя. Преди да предприемете връщане на продукт е добре да се свържете с нас по телефон. Продуктите се връщат на адреса за контакт с нас, посочен в уебсайта.
 3. Възстановяване на стойността на продукта (без разходите по връщането) се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката/продуктът е заплатен чрез банкова карта онлайн, то сумата ще бъде върната/възстановена до 14 дни по банковата сметката на същата карта, с която е извършено плащането.
 4. Възстановяване стойността на върнати продукти (без разходите по връщането), платени чрез наложен платеж, се извършва по посочена от вас банкова сметка в срок до 14 дни от получаването на върнатите продукти.
 5. Връщането на продукт може да бъде отказано, ако не са спазени изискванията за връщане, описани по-горе.
 6. Правото нa връщане не може да бъде упражнено, ако не са налице условията, описани по-горе или ако продуктите са изработени или доставени по ваша поръчка, според зададени от вас параметри и изисквания.
 7. Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от Закона за защита на потребителите потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.
 8. В случай, че продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, Продавачът си запазва правото да изиска такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако това е възможно) или за да се покрие разликата в цената, получила се при продажбата на продукта като използван, или, по избор на клиента, Продавачът може да му достави продукта обратно, за негова сметка.
 9. При връщане на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, Продавачът си запазва правото да реши дали да приеме връщането и да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.
 10. Потребителят няма право на отказ от осъществена продажба в случаите, когато поради разопаковането на уреда или неговото изпробване възникват проблеми, свързани с хигиената или защитата на здравето.

7 Рекламации. Гаранция

 1. www.hibiscus-bg.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една година след доставянето ѝ, дори и да не е знаел за несъответствието, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите („Законова гаранция“).
 2. Всички продукти имат търговска гаранция от производителя за период от 12 месеца. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Условията а гаранцията са описани в гаранционната карта.
 3. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Продавачът прилага гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията губи валидност: при изгубена гаранционна карта; при опит за ремонт от неоторизиран сервиз; при повреди, причинени от неправилна експлоатация; при нарушаване на физическата цялост на изделието; при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта; Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от официалните сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
 4. Продуктите и услугите, посочени в този Онлайн магазин, са ограничени само до посочените в Онлайн магазина Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на търговеца по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Онлайн магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

8 Авторски права и ограничения свързани с тях

 1. www.hibiscus-bg.com дава право на Потребителите да ползват информацията, предоставяна в уебсайта само за лични нужди и с нетърговска цел, без да се нарушават авторските права на www.hibiscus-bg.com или на трети лица, свързани пряко или коствено с информацията на уебсайта.
 2. Линковете на Онлайн магазина към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.hibiscus-bg.com, и по отношение на използването на препратката извън Онлайн магазина, настоящите Общи условия не се прилагат.
 3. www.hibiscus-bg.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

8.1. Неразрешено използване

 1. Ние имаме право да блокираме достъпа на потребител до уебсайта в цялост или до отделни части или услуги при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други условия, които са неразделна част от ОУ, както и при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите и други лица, или когато трябва да се запази друг значим обществен интерес.

9 Отговорност. Ограничения.

 1. В случай, че имате съмнение относно качеството на продуктите, услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, моля не използвайте услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, продължите да използвате уебсайта и е-магазина, отговорността за това решение е изцяло ваша.
 2. Не носим отговорност за неточности в описанието на продуктите, които не се отнасят до основните им характеристики като не гарантираме изчерпателност на предоставената информация, както и за вреди, в резултат на неверни, неточни или непълни данни за продуктите, посочени от производителя на продукта.
 3. Не гарантираме удовлетворение на потребителя от избраната услуга или продукти, закупени през е-магазина.

10 Защита на личните данни

 1. Като администратор на лични данни, ние предприемаме мерки за защита на вашите лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, ние изпращаме данни и информация само на мейл адреси, които са посочени от вас с регистрацията или формата за покупка. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, вие изразявате съгласието си да обработваме личните ви данни, в съответсвие с публикуваната в уебсайта Политика за поверителност.

11 Спорове. Алтернативно решаване на спорове

 1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.
 2. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .
 3. За неуредените с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, можете да ни пишете чрез формата за контакт.