Информация за бисквитки

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 
Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в онлайн магазина  www.hibiscus-bg.com .

Ако използвате онлайн магазина  www.hibiscus-bg.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.


Този документ съдържа Общите условия, според които Хибискус Тату ООД предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.hibiscus-bg.com., наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.hibiscus-bg.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА www.hibiscus-bg.com или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.hibiscus-bg.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Правила за използване на сайта
Хибискус Тату ООД, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

Права и отговорности на страните
Продуктите и услугите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия.Хибискус Тату ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите. Хибискус Тату ООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

С цел закупуването на продукти или услуги от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

Всички цени в онлайн магазина са в BGN (български лев) с включено ДДС. МАГАЗИНА има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то МАГАЗИНА има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

 

Възможни начини за плащане на онлайн поръчки:

1. Наложен платеж (плащане в брой при доставка);

Плащането е на цялата стойност на вашата поръчка (стойност на продуктите + транспорт) и се заплаща в български лева, директно на куриера или в посочения офис на куриерската фирма при получаване на пратката.

 

2. По банков път:

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG39FINV91501016494046 BGN

SWIFT: FINVBGSF

Име на бенефициент: Хибискус Тату ООД

Адрес на бенефициент: гр.Русе, ул.“Мария Луиза“ 26

 

3. Плащане Онлайн чрез дебитна или кредитна карта посредством VPOS терминал

Важно: При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

 

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.

 • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят ще получи в електронен вид на майл посочен от него, след като се свърже с Дружеството;

 • формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

- Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град Русе 7012, ул. Мария Лиза 26 за Хибискус Тату ЕООД

- Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в оригиналната си опаковка;

 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

 • приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

2) Замяна

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Дружеството вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

- Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

 • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят ще получи в електронен вид на майл посочен от него, след като се свърже с Дружеството;;

 • Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

- Разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока.

- Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

- В случай, че:

 • Дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и

 • Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по-долу и се освобождава от всякаква друга отговорност.3 Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

 • До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

 • Възтановяването на сумата извършва в срок до 14 (четириандесет) работни дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя Формуляр за връщане.

- Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от двама души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.МАГАЗИНА може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП www.hibiscus-bg.com  Ви предоставя следната информация:

1. Хибискус Тату ООД,

гр. Русе, ул. Мария Луиза 26

ЕИК: 203526872

ДДС: BG203526872

тел: 0897 232 616

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт .

3. Цената на стоките е изписана в BGN (български лев) на страницата за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

6. Начините за Доставка се извършват чрез куриерски фирми: Еконт Експрес и Спиди АД.